CR+D / Event:

Festival


a + a : arquitecturanimació / architecturanimation, Barcelona, Spain, June 18-21, 2002. — Organisation : Col-legi d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona. — Catalogue.