Steina, Midi Violin Demo, 1998.

Colour, stereo sound, 1 min. 4 sec.

Steina and Woody Vasulka fonds.